Madde 31 – Hisse senetleri, T.T.K.’ nun 416, 417 ve 418. maddeleri hükümlerine göre devrolunabilir.
Ancak, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina ederek muvafakat etmemekle yetkilidir.